ВходДенят на народните будителиПубликувано на: 01.11.2015

Автор: Ивелина Добрева

 

Наскоро попаднах на мнение относно скоро нашумелия Хелуин, че повече от патриотите, които го заклеймяват, не учат децата си да почитат българските национални празници. И вместо да използвам увода на статията си, за да засегна и двете гледни точки – за и против приемането на нови празници, аз ще игнорирам вчерашния екзалтиран празник и направо ще се впусна към историята и развълнувано ще честитя първи ноември на всички българи, било то националисти или не толкова.

 

Денят на народните будители е национален празник в Република България, който ознаменува делото на българските просветители, революционери и будители на стремежа към образование и книжовност.

 

Ще се върна назад към историята и ще припомня, че 1 ноември става официален празник през 1922г, определен за празник на българските будители, ден за отдаване на почит към паметта на големите българи, далечни и близки строители на съвременна България.

 

Защо 1 ноември е толкова важен?  -  Вече освободена от османско владичество България съзнава важната роля, която възрожденските писатели и революционери изиграват в събуждането на националния дух и  самосъзнание. Христо Ботев, например е един от многото ярки образи показващи влиянието на творчеството върху обикновения човек и мисленето му. За това и българите искат да отдадат заслужената признателност към народните будители, не само чрез кръщаване на улици, училища и читалища, но и чрез обособяването на празник, ознаменуващ това влияние.

 

Въпреки отмяната на честването на празника през 1945г, част от налаганата политическа цензура и пропаганда  –  тема, която е далеч от днешната идея и не заслужава отнетото време в задълбочаването й (поне не днес); през 1992г се възобновява традицията и честването на деня на народните будители се възобновява.

 

 За финал ще  оставя изказването на тогавашния министър на народното просвещение Стоян Омарчевски (1922г) по повод обявяването на празника за общонационален. То е достатъчно само по себе си да обобщи идеите и да пробуди българския национален дух.

 

Нашата младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от стремеж; само тогава животът е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата трептят за хубавото, националното, идеалното, а това е вложено в образите и творенията на всички ония наши дейци, които будиха нашия народ в дните на неговото робство, които го водиха към просвета и национална свобода през епохата на възраждането и които му създадоха вечни културни ценности през неговия свободен живот...

 

Честит празник, българи!

 

WishBox - Мечти в действие!