ВходЦентър за развитие на човешките ресурси

Център за развитие на човешките ресурси

Лице за контакт: Лъчезар Африканов

Телефон: +359 2 9155 010

Е-mail: euroguidance@hrdc.bg

Адрес: Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3 1000 София

Уебсайт: http://www.hrdc.bg

 

 

Център за развитие на човешките ресурси е Националната агенция за България по Програма „Еразъм+”, най-голямата програма за образование, обучение, младеж и спорт на ЕС. Центърът координира дейностите по разпространение и прилагане на инициативите на Европейската Комисия – Европас и Еврогайдънс в България.

 

Еврогайдънс България е част от европейска мрежа от центрове, която подпомага развитието на качествени услуги за кариерно ориентиране на национално и европейско ниво и осигурява информация за възможности за образователна мобилност на граждани в Европа.

 

Националните Европас центрове се грижат Европас документите да бъдат видими и да стигат до Вас. Тези документи помагат Вашите умения и квалификации да бъдат ясно разбираеми и лесно разпознаваеми от работодателите, както на национално, така и на Европейско ниво. 


С какво са ни помогнали:

Център за развитие на човешките ресурси помага на WishBOX, като предоставя безвъзмездно пространство за провеждане на извънкласните дейности по кариерно ориентиране и ни включва в обученията, които провежда с учители, за да им помогнем да интегрират кариерното ориентиране в часовете си. 


Партньори