ВходArete Youth Foundation

Arete Youth Foundation

Лице за контакт: доц. Янка Тоцева

Телефон: 029809021

Е-mail: info@areteyouth.org

Адрес: София, ул. Братя Миладинови 40

Уебсайт: http://www.areteyouth.org/

Младежка фондация Арете е организация, подпомагаща младежи с висок потенциал, които са ограничени от социалните и икономическите бариери в България и на Балканите. Фондацията представя ромската общност на ангажираните граждани и положителни модели за подражание, които се подкрепят помежду си за постигане на образователни, финансови и лични успехи.


С какво са ни помогнали:

Помагало за учителя "Пътеводител за професионално ориентиране" е разработено на база на партньорството между двете организации. Тук можете да получите своето безплатно копие от помагалото. http://dev.wishbox.org/guide


Партньори