ВходФакултет по педагогика, СУ "Св. Климент Охридски"

Факултет по педагогика, СУ "Св. Климент Охридски"

Лице за контакт: Проф. Яна Мерджанова

Телефон: 02 944 35 17

Е-mail: merdjanova@abv.bg

Адрес: бул. "Цар Освободител" 15

Уебсайт: https://www.uni-sofia.bg/

Софийският университет е първият български университет, създаден на основата на открития на 1 октомври 1888 г. Висш педагогически курс при Софийската мъжка класическа гимназия. Много скоро курсът е трансформиран във Висше училище чрез гласувания на 8 декември с.г. в Народното събрание закон, влязъл в сила на 1 януари 1889 г., когато е публикуван Указ № 159 на княз Фердинад в Държавен вестник. През 1904 г. със закон и указ Висшето училище е преустроено в Университет, носещ името на големите негови дарители-родолюбци – “Български университет братя Евлогий и Христо Георгиеви от Карлово”. От 1902 г. е учреден празникът на патрона на университета св. Климент Охридски. От началото на 1935 г. Софийският университет официално започва да носи името на своя патрон и то е изписано върху фасадата на сградата на Ректората.
През цялата си стогодишна история Софийският университет е бил и продължава да е национално средище за висше образование и научни изследвания с фундаментален и приложен характер. Днес той е най-големият и модерен учебен и научноизследователски център в България и обхваща 16 факултета със 102 специалности.


С какво са ни помогнали:

Автори на "Пътеводител за професионално ориентиране" за Проф. Яна Мерджанова и Доц. Богданова, съответно ръководител и преподавател на "Център по професионално и кариерно развитие" и "Учебно-научна лаборатория по експериментална и професионална педагогика" към Факултет по педагогика на СУ "Св. Климент Охридски"и изключително признати имена в сферата на професионалното ориентиране.


Партньори