ВходФондация “Заедно в час”

Фондация “Заедно в час”

Лице за контакт: Евгения Пеева

Телефон: 029880688

Е-mail: info@zaednovchas.bg

Адрес: София 1000, ул. „Иван Денкоглу“ 19

Уебсайт: http://zaednovchas.bg/

Мисията на Заедно в час е да осигури достъп на всяко дете в България до качествено образование, като насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители и лидери.

Заедно в час е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България” през юли 2010 г. с цел да осигури достъп на всяко дете в България до качествено образование, като насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители и лидери в нашата образователна система и общество. Професионалистите на фондацията адаптират и прилагат на местно ниво подхода на международната мрежа Teach For All успял в над 25 други държави на пет континента.


С какво са ни помогнали:

"Заедно в час" сътрудничи в дейността на Wishbox, насочена към учителите в България. Благодарение на партньорството между двете организации, помагалото за учителя "Пътеводител за професионално ориентиране" беше безплатно предоставено на над 60 учителя от цялата страна, участници в специално подготвения семинар за въведение на учителя, проведено през септември месец 2013 г.


Партньори